Birimler

  • Akademik Büro: Faruk AKINCI (Teknisyen) - Metin KİNGİR (Memur) - Hasan KARASU (Bilgisayar İşletmeni) - Mehmet KESKİNKILIÇ (Bilgisayar İşletmeni)
  • Kadro ve İstatistik Bürosu: Ahmet KÜÇÜKKELEPÇE (Bilgisayar İşletmeni) - Derya YORULMAZ (Bilgisayar İşletmeni)
  • İdari Büro: Paşa YÜKKALDIRAN (Şef) - Fatma TEKATLI (Bilgisayar İşletmeni) - Dilek KIZILKOCA (Bilgisayar İşletmeni) - Kemal AYDIN (Memur)
  • Sicil Büro:  Filiz Tanrıverdi KAYA (Tekniker) - Kemal GÖK (Memur)
  • Hizmetiçi Eğitim Birimi : İsmet GÖKALP (Memur)